Szanowni Państwo, nasze serwisy internetowe wykorzystują pliki cookies, aby spełniać lepiej Państwa oczekiwania. Zapisywanie plików cookies można zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Szczegółowe informacje dotyczące cookies »

MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU

Czwartek, 25 kwietnia 2019

Zasady funkcjonowania
strona 1 z 1 | 1
Zasady funkcjonowania

Tryb działania władz publicznych

  1. Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zarządzane jest przez Dyrektora, którego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Mazowieckiego na zasadach i w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
  2. Dyrektor zarządza muzeum przy pomocy wicedyrektora powoływanego i odwoływanego w trybie określonym w obowiązujących przepisach.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio wszyscy pracownicy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Tryb działania Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Podstawą prowadzenia rachunkowości w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu są zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. Ust. 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz szczegółowe zasady zawarte w rozdziale 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. Ust. z 1997 r. nr 110, poz. 721 z późn. zm.).
Podstawą gospodarki finansowej Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora i opiniowany przez Radę Muzeum.
Muzeum bieżące koszty działalności i zobowiązań pokrywa z uzyskiwanych przychodów i dotacji Zarządu Województwa Mazowieckiego.
Przychodami Muzeum są:

  • dotacja podmiotowa,
  • dotacje celowe,
  • przychody własne (m.in. bilety, najem lokalu, sprzedaż czasopism)
  • środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych,
  • inne przychody.

Osoba wytwarzająca informację: Wilczyński Bartłomiej
Data wytworzenia informacji: 01-03-2010
Osoba wprowadzająca informację:
Data wprowadzenia informacji: 28-12-2012

strona 1 z 1 | 1

Biuletyn Informacji Publicznej

>kontakt

do góry